NETTARKIV

Fra slagsmål til samordning

Hugo Ryvik
22. mai 2002 - 14:01

Uenighetene startet i fjor med at Nelfo - Foreningen for EL- og IT-bedriftene - tråkket grundig på tærne til Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) i forbindelse med verving av medlemmer til en ny interessegruppe for automatisering og driftskontroll - Niad. Gruppen retter seg delvis mot de samme bedriftene som Ifea.

- Det ser ut til at overlappingen mellom foreningene løser seg greit. Vi hadde et koordineringsmøte hvor det ble avklart hvem som holder på med hva. Det ble en fin forståelse for at Niad passer best for selskap som driver med automatisering av selve bygningsmassen, mens Ifeas medlemmer automatiserer det som er inni bygningene. To personer fra Ifea er utpekt til å holde kontakten med Niad, sier Jacob Borchsenius, styremedlem i Ifea.

Styreleder i Niad, Geir Ivar Pettersen, bekrefter at motsetningene er avklart, og at også Niad er innstilt på samarbeid. På lang sikt er Niads mål å dra de ulike grener av automatikkbransjen sammen. Neste hovedaktivitet er å starte en vervekampanje rettet mot firma som driver med industriautomatisering.

- Denne industrivridningen gjør vi gjerne i samarbeid med Ifea og andre foreninger, sier Pettersen.

Kurskrasj

Ifea var også i tottene på Norsk Forening for Automatisering (NFA) i forbindelse med kursarrangement. Begge foreningene får store deler av inntektene fra kursvirksomhet. Dobbeltbooking av kurs og kamp om foredragsholdere fikk vreden til å blusse opp i NFA-leiren.

Også denne striden har lagt seg etter avklaringer mellom foreningene. Ifea har gjort et styrevedtak om å "ta en ledende rolle for å skape et tett og nært samarbeid med andre organisasjoner som NFA og Niad ", ifølge årsberetningen. Borchsenius opplyser at det var et stort flertall i Ifea for å nærme seg de andre foreningene.

- Mye av problemet ligger i at foreningene blander foreningsarbeid med kommersiell virksomhet. Det er fullt mulig for oss å drepe hverandre, sier Borchsenius.

God utvikling

Både Ifea og Norsk Forening for Automatisering (NFA) satte nye strategier ut i livet i fjor. Begge foreningene har lyktes i å snu en negativ trend med færre medlemmer og dårlig økonomi. NFA har økt medlemsmassen fra 20 til over 50 firma, ifølge daglig leder Lars Annfinn Ekornsæter. Ifeas medlemstall gikk ørlite tilbake - mest på grunn av fusjoner blant medlemsbedriftene.

Økonomisk økte Ifea driftsoverskuddet for 2001 til 730.000 kroner - ti ganger over resultatet fra 2000. Vektlegging av kostnader og økt forlagsvirksomhet var hovedårsaken til dette.

NFA melder om "en positiv økonomisk utvikling som har gitt et godt grunnlag for å nå målet om å bli den naturlige møteplassen for automatisering og industriell IT i Norge" .

Treg start

Niad har tilbakelagt sitt første driftsår, som har vært preget av å forme gruppen, gjøre den kjent og planlegge strategier og aktiviteter. Medlemstallet har langt ifra utviklet seg så positivt som gruppen la opp til. I september i fjor regnet styret med å få inn bortimot 120 medlemmer i løpet av 2001. I dag er det fortsatt bare 38 medlemmer. Da er den økonomiske drahjelpen fra Nelfo god å ha.

Styreleder Pettersen tror på en god utvikling i tiden som kommer. Ressursene i Nelfo og Telfo med politiske lobbyister og nærhet til NHO kan gi gruppen større politisk innflytelse enn Ifea og NFA, som er mer faglig orienterte, mener han. Både Niad og Ifea tror det blir færre automatiseringsforeninger i framtiden, men at det vil ta tid før en samling kan gjennomføres.

Les mer om: