Effekttariffer

Fra neste sommer blir det dyrere å bruke mye strøm samtidig

Ny nettleie framskyndes, men NVE modererer forslaget sitt kraftig.

Å bruke mye strøm samtidig skal bli dyrere fra 1. juli 2021. NVE-sjefen håper at det vil gi flere incentiv til å installere smarthusteknologi.
Å bruke mye strøm samtidig skal bli dyrere fra 1. juli 2021. NVE-sjefen håper at det vil gi flere incentiv til å installere smarthusteknologi. (Foto: Eirik Helland Urke)

Ny nettleie framskyndes, men NVE modererer forslaget sitt kraftig.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

– Dette er mye mer moderat og enklere enn det forslaget vi sendte på høring. Å drive med forvaltning handler ikke bare om å lage noe som er faglig optimalt. Det skal også virke i et samfunn, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund. 

– Vi vil skape stabilitet og ro. Det er ikke gagn i at det blir krangling og uro om dette år inn og år ut, legger han til.

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) ønsker fortsatt å sette en høyere pris på effekt, altså hvor mye strøm man bruker samtidig. Men dette kommer til å utgjøre en langt lavere andel av nettleia enn NVE først foreslo.

Men incentiv til strømsparing

I høringsrunden kom det inn 131 høringssvar, hvor fire ønsker gikk igjen:

  • En enkel modell som er lett å kommunisere til kundene, for eksempel dyrere nettleie enkelte timer i døgnet
  • Én modell for hele landet 
  • Et høyere energiledd (den delen av nettleia som baseres på kwt) enn NVE foreslo
  • Kortere innføringstid

Den sterkeste kritikken handlet om at forslaget ga for få incentiver til å spare strøm, så lenge man ikke brukte for mye effekt. Nå kommer NVE kritikerne i møte. 

– Vi sier nå at energileddet kan ikke utgjøre mer enn halve inntekten til nettselskapene. I dag er snittet på 57 prosent, så de fleste kan tilpasse seg dette med svært små endringer, sier Lund.

Opprinnelig ønsket NVE at energileddet i nettleia, altså den delen som avhenger av strømforbruk, skulle speile energitapet i nettet, som er under ti prosent. 

Nettselskapene får bestemme selv

NVE foreslår også å droppe et eget effektledd for husholdninger. I stedet vil de at fastleddet skal utformes basert på effekt.

– Hvordan det skal gjøres, legger vi få føringer på. Det kan være basert på sikringsstørrelse, som Eidsiva har forsøkt, eller basert på forbruk de siste 12 måneder, sier Lund.

I vinter la NVE-direktør Kjetil Lund fram forslag om en nokså radikal omlegging av nettleia. Nå har NVE moderert forslaget. Foto: Ellen Synnøve Viseth

NVE åpner også for at nettselskapene kan justere prisen på bestemte tider på døgnet. Glitre skal i vinter teste en slik modell, hvor de gir billigere nettleie om natta og oppfordrer kundene til å lade elbilen etter klokka 22.

– Glitre har fått mye oppmerksomhet rundt dette og mange har vist til det i høringsrunden. Denne modellen gir ikke sterke incentiver, men den er enkel å kommunisere, sier Lund.

Ulike modeller: – Norge er forskjellig

Selv om innretningen blir valgfri for nettselskapene, tror NVE-sjefen at det blir mindre variasjoner enn i dag.

– Det blir ikke full frihet for nettselskapene, mindre enn i dag. Noen har argumentert for et uniformt regelverk for alle, men det er gode grunner til å ikke ha det. Norge er forskjellig, kundegrunnlaget er forskjellig. Det kan også være læring og innovasjon i at alle prøver ulike ting. Men jeg tror at det over tid vil bli likere nettariffer for alle, sier Lund.

I 2018 testet Lyse Elnett ut effektbasert nettleie på 200 av sine kunder. Forsøket hadde null effekt på strømforbruket

NVE-sjefen er inneforstått med at det vil ta tid før folk omstiller seg.

– Jeg skal være åpen på at dette forslaget er mye mer moderat enn det vi sendte på høring. Det betyr at incentivene blir svakere, men jeg tror det vil bidra i riktig retning. Jeg tror også at det vil komme billigere smartteknologi, og at flere vil installere det når de får økonomiske incentiv til det, sier Lund.

– Gir for mye rabatt til solceller i dag

Selv om det nye forslaget tar mer hensyn til energisparing, vil det fortsatt gi svakere incentiv til å investere i solceller. Solenergi reduserer det totale strømforbruket, men reduserer ikke effektbelastningen på strømnettet på vinteren.

«Vi vurderer at dagens tariffer gir for sterke prissignaler til å investere i egenproduksjon fra sol», skriver NVE i dokumentet de nå har sendt til olje- og energiminister Tina Bru (H).

NVE mener at en kunde som installerer solceller i dag sparer mer på nettleia enn han bidrar til å redusere kostnadene i strømnettet. «Disse kostnadene må da dekkes av andre kunder», skriver NVE.

De mener at solceller heller bør få støtte gjennom andre virkemidler, for eksempel gjennom Enova eller nye byggekrav.

Slike kraftige forbrukstopper skal koste mer dersom regjeringen godkjenner NVEs nye forslag. Foto: Eirik Helland Urke

Ikke tall på hvor mye man sparer

Kjetil Lund har ikke noe tall på hvor mye det er mulig å spare ved å tilpasse seg de nye nettleiemodellene, eller om incentivene blir sterke nok til å unngå store utbygginger av nettet.

– Det tallet tror jeg ingen har, for hvor raskt elektrifiseringen vil skje handler om en hel bråte med ting som jeg ikke har oversikt over. Men det er viktig at vi alle har et økonomisk incentiv til å opptre i tråd med god ressursutnyttelse.

Hvis regjeringen godkjenner forslaget går det strakt ut en marsjordre til nettselskapene om å legge til rette og informere kundene sine. Endringene vil i så fall skje allerede til sommeren.

– De fleste høringspartene har meldt inn at de ikke ønsker noen lang overgangsperiode. Det har vi tatt hensyn til og vi foreslår 1. juli neste år. Det går an å gjøre fordi dette forslaget er mye mer moderat enn det forrige, sier Lund.

Les også

Kommentarer (89)

Kommentarer (89)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå