ENERGI

Fra kull til drivstoff

Nano-teknologien gjør det mulig å skreddersy katalysator. Ill. viser nanoteknologi og ikke den aktuelle katalysatoren. Ill: WWW.ORNL.GOV
Nano-teknologien gjør det mulig å skreddersy katalysator. Ill. viser nanoteknologi og ikke den aktuelle katalysatoren. Ill: WWW.ORNL.GOV Bilde: WWW.ORNL.GOV
Claude R. Olsen
7. nov. 2002 - 08:00

Her blir kull omdannet til syntesegass (karbonmonoksid og hydrogen), som så blir omdannet til diesel eller annet drivstoff ved hjelp av en katalysator. Denne prosessen har vært ulønnsom til nå.

Hydrocarbon Technologies Inc. (HTI) hopper over trinnet med syntesegass. De kaller teknologien Direct Coal Liquefaction (direkte fra kull til flytende).

Kullet knuses, blandes med katalysator og tilført hydrogen under trykk. I prosessen blir kullmolekylene splittet opp og forurensende stoffer som svovel, nitrogen og aske fjernes.

Kullatomene kobles sammen med hydrogenatomer til nye hydrokarboner ved hjelp av katalysatoren. Hydrokarbonene blir deretter raffinert til diesel, bensin og andre drivstoffer. Siden de forurensende stoffene blir fjernet under prosessen, vil drivstoffene være av høy kvalitet.

Mannen bak prosessen, Theo Lee, ble utropt til en av de ti beste innovatørene i 2002 av det amerikanske tidsskriftet RedHerring.

Etter å ha jobbet mange år som kjemiingeniør etablerte han HTI sammen med to andre kjemiingeniører i 1995. Målet var å utvikle materialer som raskt og enkelt kunne omdanne stoffer som kull til andre nyttige stoffer som olje.

Typisk nok fikk HTI nei fra alle ventureselskapene de oppsøkte i 2000. Da var venturekapitalistene ikke interessert i teknologi for den gammeldagse industrien, alt dreide seg om IT og Internett.

I 2001 ble selskapet kjøpte av det amerikanske selskapet Headwaters Inc.