NATURVITENSKAP

Fotfeste hos Inmarsat

Alcatel Space i Horten har fått en 200 millioner kroners kontrakt for levering av utstyr til Inmarsats fjerde generasjon satellittnettverk, Inmarsat I-4, et bredbånds globalt nettverk som vil kunne levere Internett, video-på-forespørsel, videokonferanser, tale og data med hastigheter opp til 432 kbit/s over hele verden. Nettet skal så ferdig i 2004 og vil også være kompatibelt med neste generasjon (3G) mobilsystemer.

– Kontrakten er viktig for oss både i kraft av sin størrelse og fordi det er første gang vi leverer utstyr til Inmarsat-satellitter, sier administrerende direktør Sverre Bisgaard i Alcatel Space Norway AS.

Som om ikke dette var nok, har selskapet også fått en kontrakt på ca. 50 millioner kroner til en japansk hybrid satellitt for meteorologisk og aeronautisk kommunikasjon. Dermed er selskapet ute av fjorårets bølgedal og vil i løpet av høsten ansette et trettitalls nye ingeniører.

– Vår omsetning har de seneste årene ligget rundt 100 millioner kroner. Disse kontraktene betyr en dobling av omsetningen neste år, sier Bisgaard. Han ser heller ikke bort fra at det vil komme flere i løpet av høsten, om enn ikke i samme størrelsesorden som Inmarsat-leveransen. (fh)

Les mer om: