Fosser fram i Sverige

  • energi

Statkraft og E.ON, som er de største aksjonærene i svenske Sydkraft, har inngått en prinsippavtale som gir Statkraft rett til å kjøpe vannkraftverk tilsvarende en årlig middelproduksjon på ca. 1,6 TWh fra Sydkrafts datterselskap Graninge.

Statkraft får i tillegg rettighetene til å benytte navnet " Graninge". I de første fem årene er denne retten begrenset til kraftproduksjon. En endelig avtale ventes å være ferdig i løpet av første halvår 2005. Transaksjonsprisen er på ca. fire milliarder kroner.

- Med denne avtalen får Statkraft tilgang til vannkraftproduksjon i Sverige og Finland. Dette gir oss en solid plattform for videre vekst i Norden og forsterker Statkrafts posisjon som en av Europas ledende produsenter av miljøvennlig energi, sier konsernsjef Bård Mikkelsen i en pressemelding.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå