DOKTORGRADER

Forutsigelse av deformasjoner i undergrunnen

Sivilingeniør Ole Kristian Søreide (28) fra Malvik i Sør-Trøndelag har sett på dette i doktoravhandlingen sin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU.

Resultatet av arbeidet er en matematisk modell som kan benyttes i datamaskinberegninger. Det er mulig å simulere en mer realistisk oppførsel av løsmasser, spesielt med tanke på hvilke deformasjoner som oppstår i grunnen. Dette vil kunne bidra til bedre og billigere byggeprosjekter.

Modellen beskriver oppførselen til jordmaterialer som sand og leire. Det er lagt spesiell vekt på jordas egenskaper ved små deformasjoner og ved vekslende last.

Modellen er brukervennlig ved at den er beskrevet ved hjelp av få parametre som kan hentes fra standard laboratorieforsøk. I tillegg er det utviklet spesielle rutiner som gjør den både robust og effektiv for bruk i dataprogrammer. Modellen er testet ut på en dyp avstivet utgravning i sand.

Resultatene fra dataanalysene viser at den nye formuleringen er i stand til å simulere små deformasjoner som spesielt oppstår i bunnen av byggegropa og bak støtteveggene. Denne simulerte oppførselen er i overenstemmelse med hva man har observert i virkelige utgravninger.

Avhandlingen har tittelen «Mixed hardening models for frictional soils / Konstitutiv modell for friksjonsmaterialer med kinematisk og isotrop fastning».

Arbeidet er utført ved Institutt for bygg, anlegg og transport, NTNU, med professor Steinar Nordal som hovedveileder og dr.ing. Geir Svanø som medveileder.

Arbeidet er finansiert av Norges forskningsråd gjennom det strategiske instituttprogrammet «Computational Mechanics in Civil engineering».

Ole Kristian Søreide er sivilingeniør (1997) fra Fakultet for bygg og miljøteknikk, NTNU, og har disputert for graden dr.ing.

Han er ansatt som prosjektingeniør i Multiconsult AS, Avd. Noteby, Oslo.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.