DOKTORGRADER

Forurensninger i aluminium

Kvaliteten på primæraluminium har gått ned som følge av synkende råstoffkvalitet og strengere krav til utslipp av avgass. Årsaken er at en økende andel av forurensningselementene i prosessen havner i produsert aluminium. Sivilingeniør Trond Eirik Jentoftsen (28) fra Sortland i Nordland har sett på dette i doktoravhandlingen sin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU.

For å få en bedre forståelse av oppførselen til forurensninger i kryolittsmelter, har Jentoftsen undersøkt løseligheten av jern- og titanoksid i kryolittbaserte smelter. Resultatene har gjort det mulig å foreslå oppløsningsmekanisme og struktur til jern- og titanforbindelser i kryolittsmelter, og å beregne flere termodynamiske størrelser.

Ved å benytte elektrokjemiske målemetoder har Jentoftsen også bestemt hvordan jern og titan ender opp i primæraluminium. For å komplettere undersøkelsene som ble utført i laboratoriet, har han gjort forsøk i industrielle celler for å studere oppførsel av forurensninger i elektrolysen.

Arbeidet vil gi en bedre forståelse av oppførselen til polyvalente kationer i elektrolytten i aluminiumceller.

Avhandlingen har tittelen Behaviour of Iron and Titanium Species in Cryolite-Alumina Melts / Oppførselen til jern- og titanforbindelser i kryolitt-aluminiumoksid-smelter .

Den er utført ved Institutt for materialteknologi og elektrokjemi, NTNU, med professor Jomar Thonstad som hovedveileder og professor Geir Martin Haarberg som medveileder. Arbeidet er utført med støtte fra norsk aluminiumindustri og Norges forskningsråd.

Les mer om: