Forum tror hybridskiptrend vil fortsette

Batterier blir i større grad et tilleggsystem på skip.

Forum tror hybridskiptrend vil fortsette
Bare en liten del av verdens skip kan driftes med kun batterier til framdrift. Derfor går en større andel av maritime batterier til hybride skip. Her illustrert med Color Hybrid. Foto: Ulstein Group

I 2010 var tett oppunder 70 prosent av fartøyene i Maritime Battery Forums register helelektriske, men nå er andelen redusert til om lag 15 prosent. Det viser en ny oversikt fra forumet, som har totalt 665 fartøy med batterier i sitt register.