ARBEIDSLIV

Fortsatt telekaos

Fortsatt er det kapasitetsproblemer både i fastnettet og mobilnettet mot USA, mens datatrafikken går tilnærmet som normalt, opplyser Telenor.

Utenlandsopplysningen 181 har også hatt unormal stor trafikk de siste to døgn og har styrket bemanningen.

De som ikke får summetone til USA anbefales å forsøke igjen etter noen minutter. På grunn av den store trafikkmengden vil Telenor anbefale de som ringer om å ha korte samtaler slik at flere kan komme igjennom til USA.

E-post- og Internett-trafikken til USA har i hovedsak fungert som normalt til tross for den kraftige økningen i datatrafikken.

I Norge går den nasjonale teletrafikken fortsatt som normalt. Telenor har gjennomført tiltak for å øke beredskapen i telenettet for å sikre at teletrafikken i Norge skal kunne avvikles på en normal måte.

Med bakgrunn i tirsdagens terrorhandling i USA, har Telenor besluttet å innføre stopp i alle flyreiser for Telenor-ansatte utenfor Norden inntil videre.

Les mer om: