Fortsatt stengt på Heimdal

Fortsatt stengt på Heimdal
Gassproduksjonen på Heimdal er fortsatt stengt, etter at det er oppstått problemer med barrierene på to brønner. Bilde: Statoil

For kort tid siden skrev Teknisk Ukeblad at Statoil har besluttet å stenge ned de to aktive gassprodusentene på Heimdalfeltet, på grunn av at de ikke kan verifisere sikkerheten i brønnene.

Usikkerheten dreier seg om de såkalte sekundærbarrierene i brønnene, som er A-ringrom og ventiltreet.

Pågår fortsatt

Statoil har satt ned en arbeidsgruppe som jobber med å verifisere brønnene. Det er også satt i gang en brønnintervensjonskampanje for midlertidig å plugge brønnene, og verifisere barrierene.

Ifølge pressetalsmann i Statoil, Ola Anders Skauby, pågår fortsatt logging av brønner og rekvalifiseringen av ventiltærne.

Vet ikke hvor lenge

– Resultatene fra disse aktivitetene er sentrale for å kunne beslutte eventuell videre produksjon. Verifisering av sekundærbarrierene er en del av rekvalifiseringsarbeidet. Det er ikke noe som tyder på at integriteten ikke er ivaretatt, skriver Skauby i en e-post til TU.

Statoil kan fortsatt ikke si noe om hvor lenge produksjonen fra de to brønnene vil være nede.

Prosessenter

Heimdal startet produksjonen i 1985, og fungerer i dag primært som et prosessenter for andre tilknyttede felt. Huldra, Skirne og Vale leverer gass til Heimdal, og i tillegg blir gass fra Oseberg transportert til Heimdal. Disse produserer, ifølge Skauby, som normalt.

Den midlertidige nedstengte produksjonen fra Heimdal hale, som er de to produksjonsbrønnene, utgjør totalt ca. 0,4 M sm3/dag gass, samt 80 Msm3/dag kondensat. Statoil er operatør for feltet med 39,44 prosent andel. Partnere er Centrica (23,7 prosent), Petoro (20 prosent) og Total (16,7 prosent).

Les mer om: