ENERGI

Fortsatt lav elpris

Overskuddet på elektrisk kraft I Europa er stort – og både Tyskland og Frankrike har 50 prosent overkapasitet i produksjon av elkraft i overskuelig framtid. – Dagens marked betyr at prisen på elkraft vil holde seg lav i mange år fremover, mener viseadministrerende direktør Christian Rynning-Tønnesen i Statskraft.Under den norsk-tyske energidagen på Expo 2000 nylig tegnet Rynning-Tønnesen et bilde av det europeiske kraftmarkedet som danner mørke skyer for gasskrafttilhengerne i Norge. – UlønnsomtMed dagens kapasitet i markedet – sammenliknet med en moderat vekst i etterspørselen på i overkant av en prosent årlig – tar det flere tiår før kraftmarkedet kommer i balanse. – Jeg vil hevde at det er ulønnsomt å bygge nye gasskraftverk i nå. Dersom tyskerne ønsker å bygge nye gasskraftverk i tillegg til de eksisterende, vil vi heller tilby en langsiktig kraftkontrakt på ti til femten år – via kabel til Tyskland. Den blir garantert rimeligere enn å bygge nye gasskraftverk, slår Rynning-Tønnesen fast. Derfor er det uklart om tyskerne kommer til å øke utbyggingstakten av gasskraftverk. Gjennom statlige og EU-finansierte tilskuddsordninger kan kullkraftverkene oppgraderes og drives videre.

Stor motstand?

Analysene Rynning-Tønnesen har foretatt, viser at ganske radikale endringer i CO2-avgiftene må til for at nye gasskraftverk skal bli lønnsomme. Lysningen kommer hvis det er politisk vilje til det. – Dagens forbruk av kull og olje til kraftproduksjon kan ikke fortsette. Tiden er i ferd med å løpe fra denne form for fossile brensler i energiproduksjonen, sier delstatspresident Sigmar Gabriel i Nieder-Sachsen til Teknisk Ukeblad.

– Vi må legge ned flere kullkraftverk, sier doktor Harig, som leder EON, det tidligere Preussen Elektra. – Dette må vi gjøre delvis for å få balanse i markedet for elektrisk kraft, delvis for å vri kraftproduksjonen over i mer miljøvennlig retning. Vi vet at disse tiltakene vil møte stor motstand – fordi det går ut over mange arbeidsplasser. Men vi kan ikke fortsette som kraftprodusenter i et liberalisert marked uten priser vi kan leve med.

Rynning-Tønnesen mener det samme: – Vi vil se en konsolidering av kraftprodusentene både i Norden og Europa. Da får produsentene selv kontroll med restruktureringen og bedre kontroll med markedet.

Les mer om: