Forsvaret skal forskjønnes

  • nyheter_bygg

De fem områdene er: Indre Troms, Bodø/Ørland, Stavanger, Oslo og Romerike samt Østerdalen.

De nye eiendommene skal også utsmykkes, og det er nedsatt et eget utvalg for arbeidet. Utvalget skal lage en overordnet utsmykkingsplan med vurdering av idégrunnlag og funksjon, strategi og prioriteringer.

Budsjettet er på 15 millioner kroner og det skal etableres regionale utsmykkingsutvalg i hvert av områdene. Direktør Olaf Dobloug i Forsvarsbygg Utbyggingsprosjektet leder utvalget.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå