Forsvaret bør få ansvar offshore

Hele 75 prosent av våre lesere svarte "Ja" på spørsmålet om Forsvaret også bør ha ansvar for sikkerheten til våre offshoreinstalllasjoner i fredstid.

I dag har politiet ansvaret, men dette blir overført til Forsvaret i en krigs- eller krisesituasjon. Politiet klager over for lite ressurser til å utføre oppgaven godt nok. Bare 11 prosent mente at politiet må tilføres økte midler og kun ty til Forsvaret i en alvorlig krisesituasjon. Det var også 11 prosent av leserne som mente at dagens fordeling av ansvar og oppgaver er grei nok. Av de som svarte, var det bare tre prosent som mener at det vil være glaskap å la Forsvaret overta sikkerheten offshore i fredstid.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå