Forsterker fibernettet

Selskapet har undertegnet intensjonsavtaler med internasjonale teleoperatører om et langsiktig samarbeid om utbygging og drift av et bredbånds fibernett i Norge. De internasjonale operatørene skal bidra med finansiering mot å få tilgang til stor kapasitet i nettet.

– Det gjennomføres nå et forprosjekt, og utbyggingen vil bli gjennomført hvis forprosjektet dokumenterer tilstrekkelig lønnsomhet. BaneTeles deltakelse i Oranges UMTS-konsortium sikrer et betydelig nytt trafikkgrunnlag i nettet, dersom Orange Norge AS får en av UMTS-lisensene, sier BaneTeles sjef Trygve Tamburstuen .

Selskapets eksisterende nett er et fibernett langs alle jernbanestrekninger i Norge, i alt 4200 km fiber. Planen er å forsterke nettet med et stort antall fiberpar samt utvikle nettet for fremtidige kundebehov.

Les mer om: