Alle de tre tunnelene ligger vest for den 6,5 km lange Kvivstunnelen, som blir den klart lengste på prosjektet. (Bilde: Ill.: Statens vegvesen)

Første storjobb på Kvivsvegen er utlyst

Kvivsvegen krysser fylkesgrensen mellom Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Når den blir ferdig, blir den en del av E 39. Den aktuelle strekningen ligger vest for den 6,5 km lange Kvivstunnelen, som blir den klart lengste på prosjektet.

Tre tunneler inngår oppdraget som er utlyst: Kalvasstunnelen (1 600 meter), Damfosstunnelen (170 meter) og Fyrdsbergtunnelen (1 125 meter). Tunnelene får T 8,5 profil. Alle skal drives fra én stuff i retning øst. Vegvesenet regner med vel to års byggetid.

Kvivsvegen er prosjektert av Statens vegvesen i egenregi. Både Region Vest og Region Midt deltar. Den første anleggskontrakten på dette prosjektet gikk til K A Aurstad fra Ørsta. Den er på 33,9 milioner kroner og gjelder blant annet driving av tre forskjæringer. Den største jobben, driving av Kvivstunnelen, lyses ut i august. Vegvesenet håper at drivingen av denne tunnelen kommer i gang i år.