Første storjobb på Kvivsvegen er utlyst

Første storjobb på Kvivsvegen er utlyst
Alle de tre tunnelene ligger vest for den 6,5 km lange Kvivstunnelen, som blir den klart lengste på prosjektet. Bilde: Ill.: Statens vegvesen

Kvivsvegen krysser fylkesgrensen mellom Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Når den blir ferdig, blir den en del av E 39. Den aktuelle strekningen ligger vest for den 6,5 km lange Kvivstunnelen, som blir den klart lengste på prosjektet.

Tre tunneler inngår oppdraget som er utlyst: Kalvasstunnelen (1 600 meter), Damfosstunnelen (170 meter) og Fyrdsbergtunnelen (1 125 meter). Tunnelene får T 8,5 profil. Alle skal drives fra én stuff i retning øst. Vegvesenet regner med vel to års byggetid.

Kvivsvegen er prosjektert av Statens vegvesen i egenregi. Både Region Vest og Region Midt deltar. Den første anleggskontrakten på dette prosjektet gikk til K A Aurstad fra Ørsta. Den er på 33,9 milioner kroner og gjelder blant annet driving av tre forskjæringer. Den største jobben, driving av Kvivstunnelen, lyses ut i august. Vegvesenet håper at drivingen av denne tunnelen kommer i gang i år.

Les mer om: