ARKIVNYHETER

Første store jobb på Sinsen-Ulven er utlyst

Denne gangbrua over Ring 3 mellom Økern og Ulven skal rives og erstattes av en vegbru som vil lette den interne trafikken i området. I dag fungerer Ring 3 som et effektivt stengsel for lokaltrafikken.
Denne gangbrua over Ring 3 mellom Økern og Ulven skal rives og erstattes av en vegbru som vil lette den interne trafikken i området. I dag fungerer Ring 3 som et effektivt stengsel for lokaltrafikken. Bilde: Anders Haakonsen
19. des. 2007 - 14:08

Sinsen-Ulvenprosjektet er et stort vegprosjekt i Oslo som skulle vært igangsatt for snart to år siden, men ble utsatt på grunn av for høye anbud. Nå er planene modifisert og prosjektet delt opp i flere entrepriser enn sist. Vegvesenet håper at dette skal få omkostningene ned.

Hensikten med prosjektet bedre trafikkavviklingen på Ring 3 og riksveg 163 Østre Aker vei og avlaste store boligområder for gjennomgangstrafikk. Dessuten skal forholdene legges bedre til rette for den interne trafikken i områdene som berøres av utbyggingen. I dag er mange næringsbygg delvis innesperret av veger og baner. Den viktigste sperren er Ring 3, men også Alnabanen fungerer som en effektiv vegg. Den går mellom Grefsen og godsterminalen på Alnabru og brukes bare av godstog.

Den entreprisen som nå er utlyst, omfatter en 170 meter lang betongbru med seks spenn, en 75 meter lang stålkassebru med tre spenn og en 29 meter lang betongbru med ett spenn. Den lengste brua går over T-banen, stålbrua går over Ring 3, mens den korteste skal føre Alnabanen over en lokalveg. De to siste bruene åpner forbindelser som ikke finnes i dag.

Vegene som inngår i denne entreprisen blir ferdig i 2010. De får da tre felt. Årsaken er at de skal fungere som midlertidige omkjøringsveger for Østre Aker vei som stenges gjennom Økernkrysset. Når det nye krysset blir ferdig, blir Østre Aker vei gjenåpnet og lokalvegene ombygd til to-feltsveger med god plass til myke trafikanter.Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.