INDUSTRI

Første offer for kvotesystemet

Bilde: Leif Arne Holme

NorFraKalk er i ferd med å bygge et nytt stort foredlingsanlegg for brentkalk i Verdal.

Bedriften har søkt utslipp av 245 000 tonn CO 2. Investeringene er på nesten 200 millioner kroner, og planlagt oppstart er i november i år.Må kjøpe alle CO 2-kvotene

Det er for sent til at NorFraKalk vil komme inn under regjeringens forslag til gratis kvotesystem for fastlandsindustrien. I dette forslaget får fastlandsindustrien nesten alle klimakvotene for perioden 2008–2012 gratis, men det gjelder ikke ny virksomhet.

– Fra nå av er butikken stengt, sa finansminister Kristin Halvorsen, da forslaget ble lagt frem.

Dette forslaget betyr at NorFraKalk må kjøpe alle CO 2-kvotene for det nye forbrenningsanlegget. Det bekrefter både kilder i Miljøverndepartementet og Statens forurensingstilsyn overfor Teknisk Ukeblad. Med en kvoterpris på 150 kr pr. tonn CO 2 vil regningen kunne komme på over 35 millioner kroner.Ble lovet kvoter

På det 25 mål store industriområdet i Verdal kommune går byggeprossesen som planlagt. Første byggetrinn vil gi en produksjonskapasitet på 200 000 tonn brentkalk. Anlegget vil få 10-15 ansatte til å begynne med, pluss at det styrker arbeidsplassen hos leverandøren Verdalskalk AS.

– Vi blir det nyeste og mest moderne brentkalkanlegget i Norge, og vi ble lovet frikvoter av myndighetene i tidligperioden av kvotesystemet. Det er håpløst å drive når regjeringens vurderinger endrer seg så raskt. Det snur opp ned på alt, sier daglig leder i NorFraKalk Sten Solum. Han vil ikke spekulere i konsekvensen for bedriften hvis regjeringens forslag går igjennom.

– Det er så å si umulig å forholde seg til, men det er liten tvil om at konsekvensene vil bli dramatiske. Forslaget kan ikke bli stående sånn.– Diskriminerende

Det er Norsk Industri enig i:

– Dette er veldig diskriminerende for nyetableringer og for de som vil utvide kapasiteten. Vi tror ikke det er hensiktsmessig. Det er den nyeste teknologien som er mest CO 2-effektiv, sier direktør i Norsk Industri Svein Sundsbø. Han viser til at andre land i EU har satt av en pott til ny industri og understreker at Norsk Industri arbeider med saken.

– Vi ser på den i forbindelse med høringsuttalelsen til regjeringen.

Høringsfristen for regjeringens forslag til kvotehandelssystem for perioden 2008-2012 er 15. april. Deretter skal Stortinget endre norsk lov og EU godta regelsettet slik at nye regler kan tre i kraft fra 1. januar neste år.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.