Første jobb på Momarken-Melleby er ute

Første jobb på Momarken-Melleby er ute
Den gule linjen markerer ny E 18. Momarken er øverst til høyre. Krysset nede til venstre er Homstvedtkrysset som er østre endepunkt for vegen som er utlyst. Ill.: Statens vegvesen

Grensen mellom entreprisene går ved Homstvedt i Eidsberg kommune, som ligger midtveis mellom Momarken og Melleby.

Nåværende E 18 har bare to felt og er åpen for all slags trafikk. Ny E 18 skal gå helt utenom dagens veg. Første entreprise gjelder den 3 890 meter lange parsellen Momarken-Homstvedt. Her skal det anlegges en smal fire-feltsveg med midtdeler. Total vegbredde blir 17,5 meter.

I tillegg til selve E 18 omfatter entreprisen til sammen ca. 1 550 meter ramper, 1 200 meter lokalveger, 370 meter gang/sykkelveger, fire rundkjøringer og 600 meter driftsveger.

På E 18 blir det en 95 meter lang bru i veglinjen, foruten tre overgangsbruer og to underganger.

Den som får kontrakten må gjøre seg ferdig innen 10. oktober 2013.

På neste parsell, Homstvedt-Melleby blir E 18 snevret inn fra fire til to felt. Anleggsarbeidet på denne parsellen blir trolig lyst ut i august. Hele strekningen Momarken-Melleby er prosjektert av Norconsult.

Les mer om: