NETTARKIV

Første blodbank akkreditert

Artikkelforfatteren Leif Halbo er ansatt ved JustervesenetArtikkelforfatteren Leif Halbo er ansatt ved JustervesenetArtikkelforfatteren Leif Halbo er ansatt ved Justervesenet
14. des. 2001 - 14:03

Blodbanken tapper og viderebehandler blod til transfusjoner og fraksjonering i komponenter som brukes til mange former for pasientbehandling. Produktene er kritiske for å opprettholde livet for mange pasienter. Er blodet feil typebestemt eller infisert, kan det bety en rask død eller langvarig dødelig sykdom på grunn av HIV, hepatitt eller andre virus.

Som landets første ble blodbanken ved Kongsvinger sykehus nylig akkreditert av Norsk Akkreditering. Blodbanken leverer ca 1700 blodposer pr år.

Egen kvalitetsmodell

- Helsetilsynets strategi i 1995 for krav til kvalitetssystem var lite spesifikk, og vi følte behov for å starte fra grunnen på egen hånd, sier sjefsbioingeniør Klaus Øverland. Han leder blodbanken og det klinisk-kjemiske laboratoriet som blodbanken er underlagt.

Blodbanken etablerte et kvalitetssystem etter ISO 17 025. - Prosessen avslørte behov for tiltak som var kostnadskrevende, og som tidligere ikke hadde vært prioritert, slik som adgangskontrollsystem og temperaturovervåking. Vi stilte også spørsmål ved endel rutinetester, regelmessige møter og annen aktivitet som kanskje var unødvendig. Effektivisering ved utvidet bruk av EDB ble også gjennomført, sier han.

Akkrediteringen omfatter blodtyping, forlikelighetsprøving og antistoffscreening. Dertil er det en mengde klinisk-kjemiske analyser for sykehusets øvrige behov. Også prøvetaking er akkreditert. Laboratoriet utfører ikke mikrobiologiske tester, de blir sendt til eksterne laboratorier.

Andre krav

- Akkrediteringsstandarden ISO 17 025 er mer spesifikk og detaljert enn ISO 9000, men vi ser ikke at det er unødige elementer her for et laboratorium. Standarden er fokusert mot privat virksomhet, så noe fikk vi gratis gjennom lovpålagte krav, sier Øverland.

Laboratoriet har sitt eget kvalitetssystem men det er tilpasset kvalitetssystemet for hele sykehuset. Regelverket "Good manufacturing practice" (GMP) som blodbanker er pålagt å følge, dekker ikke laboratorieanalyser. Akkrediteringen vil gi større trygghet for sykehuset og primærhelsetjenesten.

- Vi forplikter oss til å oppbevare rådata og ferdige resultater så lenge det er tenkelig at det er behov for dem. Vi har fått et strengt system for beskyttelse av pasientinformasjon mot innsyn fra uvedkommende. Faste rutiner for behandling av klagesaker er også etablert, sier han.

Forebygger

For laboratoriet selv betyr akkrediteringen at man forebygger feil istedenfor å etterspore dem og re-analysere prøver. - Vi ser akkrediteringen som et konkurransefortrinn som forhåpentligvis vil gi oss flere kunder til laboratoriet, både privatpraktiserende leger og legemiddelfirmaer, mener han.

Akkreditering gir et fortrinn innen forskningsprosjekter i offentlig og privat regi. Dessuten blir det lettere å rekruttere bioingeniører til et anerkjent kvalitetslaboratorium, og opplæringen rasjonaliseres ved et strukturert program. Det kan åpne seg muligheter for deltakelse i internasjonale forskningsprosjekter med krav om akkreditering.

- Akkrediteringen gir internasjonal anerkjennelse og har høy status, den har hevet vår yrkesstolthet, avslutter sjefsbioingeniør Klaus Øverland.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.