SAMFERDSEL

Forstatt kø med ny E6

Etter et par års arbeid, er parsellen fra Klemetsrud i Oslo til Assurtjern i Ski kommune ferdig.

På strekningen er det fire kryss med av- og påkjøringsmuligheter. Veien er utvidet fra to til fire felt, men prosjektleder Torstein Kjærvik i Statens vegvesen har likevel ingen tro på at morgenkøene inn til Oslo forsvinner.

Ettermiddagskøene ved Klemetsrud kan blir borte - uten at de dukker opp igjen ved Assurtjern. Hastigheten blir 80 km/h frem til neste sommer. Da økes den til 90 km/h.

Alt er ikke ferdig når trafikken settes på. Det siste asfaltlaget legges neste sommer. Oppmerkingen kommer også da.

Nye retningslinjer

Veilyset installeres etter nye retningslinjer. Vegvesenet må redusere strømforbruket. Det skjer ved at veilyset dimmes til halvt nivå mellom klokken 22.00 og 06.00. Strømforbruket reduseres med 35 prosent. Det tar fire år å tjene inn dette styringssystemet.

Systemet er koblet sammen med veilyset på E6 mellom Karihaugen og Gardermoen. Via et omfattende fiberoptisk kabelnettverk overvåkes dette av Vegtrafikksentralen i Oslo.

Nye krav

Bredden på denne firefeltsveien førte til at det måtte bygges nye broer som krysset E6. De gamle broene var dimensjonert etter tidligere krav til firefelts vei - og ble for korte. Nå er det i stedet bygget tre elegante broer i plasstøpt betong.

To parallelle kulverter, en for hver kjørebane, er også beregnet som viltpassasje. Den skal beplantes med ulike tresorter. Overgangen er gjort hele 80 meter bred for å hindre at dyrene forsøker seg på farlige veikryssinger andre steder. Dermed blir dette et naturlig krysningspunkt både for mennesker og dyr.

Videre utbygging

Også den sju kilometer lange parsellen Halmstad-Patterød i Østfold ble nylig åpnet.

Neste skritt mot Svinesund er en 5,5 kilometers parsell fra Assurtjern til Vinterbro. Ifølge Nasjonal Transportplan skal denne finansieres og bygges fra 2006 til 2009.

Den vil få en tunnel på 3,7 km med to felt i hver retning. Prisen på denne strekningen blir 1,1 milliarder kroner. Den nyåpnede veistrekningen til Assurtjern kom på 458 millioner 2002-kroner, 80 milllioner billigere enn kalkulert.

I en pressemelding sier samferdselsminister Torild Skogsholm at det kan bli motorveistandard fra Oslo til Svinesund innen 2009. Det er dessuten målet for de felles svensk-norske planene om firefelts E6 fra Oslo til Gøteborg.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.