Først i verden: Thor energy og Ife har utviklet et nytt thoriumbrensel

Neste steg er å kommersialisere teknologien.

Først i verden: Thor energy og Ife har utviklet et nytt thoriumbrensel
Thor Energy og Ife har utviklet et nytt thoriumbrensel, som de nå jobber mot å kommersialisere. Foto: IFE

Det norske thorium-eventyret lever videre. Thor Energy har siden 2006 jobbet jevnt og trutt med en ny brenselsteknologi, som de håper kan gjøre det mulig å erstatte uran som brensel i eksisterende kjernekraftverk.