Forskningssamarbeid for miljøet

Målet er å styrke og samordne miljøforskningen, skriver Norges forskningsråd i en pressemedling.

De fem er Norsk Institutt for by og regionforskning (Nibr), Norsk Institutt for luftforskning (Nilu), Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning (Nina-Niku), Norsk Institutt for vannforskning (Niva) og Senter for jordfaglig miljøforskning (Jordforsk). Til sammen har disse instituttene i dag 700 ansatte som leverer rundt 450 forskerårsverk. Samlet omsetning ligger på 500 millioner kroner.

Transportøkonomisk Institutt og Norges Geotekniske Institutt blir assosierte medlemmer i alliansen.