2002 har vært året hvor Norges manglende forskningspolitikk er blitt grundig dokumentert. Stortinget la i begynnelsen av 2000 rammene for en opptrappingsplan for å heve norsk FoU-innsats til OECD-snittet innen 2005. I år, etter halvgått løp, har OECD-landene økt sin forskningsinnsats målt som prosentandel av brutto nasjonalprodukt, mens Norge har redusert sin. Gapet er større enn da planene for å fjerne det ble lagt.

På et debattmøte i april i år gjorde stortingsrepresentant Ivar Kristiansen det helt klart at ingen partier vinner velgere ved å love midler til forskning. Norges forskningsråd har beregnet at forskningsinnsatsen må øke med 3,6 milliarder kroner i 2003, 04 og 05 om målet skal nås. I en rapport til Forskningsdepartementet karakteriserer Forskningsrådet dette som " lite realistisk". Offisielt "tror" fortsatt ledende stortingsprepresentanter og regjeringsmedlemmer på målene. I det endelig budjsettet for neste år er veksten i forskningsmidler kun 600 millioner kroner. Dermed må veksten de to siste årene bli på 5,4 milliarder kroner.

- Det er ingen tvil om at det er et behov for en betydelig opptrapping om målene skal nås, sier statssekretær Bjørn Haugstad i Forskningsdepartementet til TU. Haugstad understreker at planen Stortinget vedtok, forutsetter at det offentlige kun skal stå for 40 prosent av veksten. - Å få næringslivet til å forske mer er en utfordring. Skatte-funn-ordningen vil bidra med 400 millioner i startfasen og vokse til 900 millioner kroner når den virker for fullt.

Fra seks til tre

I år kom også resultatene av den omfattende evalueringen av Norges forskningsråd som et bredt internasjonalt sammensatt team har gjort. Konklusjonen er at Forskningsrådets seks områder skal reduseres til tre. Den nye organiseringen er på langt nær klar ennå, men det er lagt føringer fra departmentet. Det blir en avdeling for fag og disiplinutvikling, en avdeling for innovasjon og brukerinitiert forskning og en avdeling for strategiske satsinger.

I dagens område for industri og energi har direktør Erik Skaug måttet sende ut hundrevis av brev til næringslivet med varsel om millionkutt og om redusert antall doktorgradsstipendiater til næringslivet.

Forskningsminister Kristin Clemet har gjeninnført regjeringens forskningsutvalg, Rfu. Hun leder selv utvalget, mens statsministeren selv ikke har tatt plass. I år har Rfu holdt ni møter, delvis med eksterne gjester invitert, blant annet fra EU-kommisjonen og rektor Arild Underdahl ved Universitetet i Oslo.Temaene Rfu har drøftet understreker hvor sterk vekt regjeringen nå legger på anvendt næringsrettet forskning og innovasjon.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.