SAMFUNN

Forskning under lupen

– Selvsagt trenger vi forskningsråd, men ikke ett. Vi trenger to, sier rektor ved Universitetet i Oslo, Kaare Norum. Norum skal sammen med Hydro-direktør Dag Flå og tidligere leder av Forskningsrådets hovedstyre, Halvor Stenstadvold, holde innledningsforedragene på NTVA-møtet.

To syn

Norum mener Norges forskningsråd bør splittes i ett grunnforskningsråd og ett forskningsråd for anvendt forskning. Halvor Stenstadvold er ikke enig: – Svaret på spørsmålet er ja, vi trenger ett forskningsråd. Ikke minst på bakgrunn av historien. Vi har forsøkt en rekke modeller som har ført til bred misnøye både i forskningsmiljøene og hos myndighetene.

Stenstadvold mener det er to viktige grunner til å beholde dagens forskningsråd. – Nye former for tverrfaglighet ble fanget dårlig opp av de gamle strukturene, og ikke minst er dagens forskningsråd i stand til å gi helhetlige råd overfor myndighetene. Stenstadvold tillegger Forskningsrådet mye av æren for at Stortinget nå har satt som mål at norsk forskningsinnsats skal heves til gjenomsnittlig OECD-nivå.

Evalueres

En omfattende evaluering av Forskningsrådet skal overleveres forskningsministeren 15.desember. Arbeidet ledes av et nederlandsk selskap. Ifølge avdelingsdirektør Geir Arnulf i Forskningsdepartementet er evalueringen i rute. For å sikre en nøytral og uavhengig vurdering er gruppen satt sammen uten norske deltakere. De åtte medlemmene av gruppen kommer fra Finland, Sverige, Tyskland, Storbritannia, Nederland og Frankrike.

Ved siden av å vurdere hva Forskningsrådet har fått til siden opprettelsen i 1993, skal gruppen også komme med forslag til endringer.

NTVA starter debatten allerede 24. september. Interesserte bør merke seg datoen, opprinnelig skulle det være 25. september, men da spiller Rosenborg en viktig kamp, så forskningspolitikken må vike.

Les mer om: