Seksjonen Fra forskning består av saker som er skrevet av ansatte i Forskningsrådet, Sintef, NTNU, Cicero, Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø, Universitetet i Sørøst-Norge og NMBU.

Driftsstøtte til fornybar energi

Mener fornybar energi fortsatt bør få støtte

– Produsentene bør fortsatt skjermes for markedsprisene.

En internasjonal forskergruppe, hvor blant andre Sintef har vært involvert, konkluderer med at driftstøtte bør fortsatt gis til produksjon av fornybar energi i Europa.
En internasjonal forskergruppe, hvor blant andre Sintef har vært involvert, konkluderer med at driftstøtte bør fortsatt gis til produksjon av fornybar energi i Europa. (Bilde: colourbox.com)

– Produsentene bør fortsatt skjermes for markedsprisene.

  • Forskning

Driftstøtte bør fortsatt gis til produksjon av fornybar energi i Europa, såfremt støtten reduseres etter hvert, konkluderer en internasjonal forskergruppe.

Framtida til EUs støtteordninger for fornybar energi har vært tema for et europeisk forskningsprosjekt Market4RES, som Sintef har koordinert.

– Vi mener produsentene fortsatt bør skjermes for markedsprisene frem til markedet er godt tilrettelagt for den nye teknologien, sier Sintef-forsker Andrei Morch, som har vært koordinator for prosjektet.

Vil gi mer miljøvennlig energi

Morch legger til at etter hvert som teknologien modnes og øker sin andel i den nasjonale energimiksen, vil det bli viktig å redusere støtten.

Om prosjektets forslag blir fulgt av EU, vil flere tørre å satse på fornybar energi i nærmeste fremtid, tror han.

EUs støtteordninger for europeisk fornybar kraftproduksjon ble innført i 2007, og har båret frukter.

Satsingen har bidratt til at rundt en tredjedel av kraftproduksjonen i Europa nå kommer fra fornybare energikilder.

Støtteordningen endres

Nå er imidlertid EU reglene for tillatte støtteordninger i endring, og det gamle systemet med faste satser er ikke tillatt for nye kraftprosjekter.

– Selv om støtteordningen har vært en suksesshistorie, har den også hatt noen negative virkninger, som høyt støttenivå. I tillegg er noen bekymret over at kraftsystemet får en stor andel av produksjon som er avhengig av værforhold. Derfor foreslår vi å endre den eksisterende ordningen slik at vi kan oppnå bærekraftige rammebetingelser på lang sikt, sier Morch.

De foreslåtte endringene kan bidra til at Europa kan fortsette omleggingen fra fossilt basert til fornybar kraftproduksjon på en mer kostnadseffektiv måte.

Hva dette vil si for forbrukerne med tanke på pris, det er det fortsatt for tidlig å si noe om, ifølge Sintef-forskeren.

Kommentarer (2)

Kommentarer (2)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå