SAMFUNN

Forskning gir milliardbutikk

Ved Massachusetts Institute of Technology har de ansatte lenge blitt stimulert til å starte høyteknologiske firmaer. Til nå har de ansette ved MIT satt i gang over fire tusen selskap, med til sammen 1,1 million ansatte.

Selskapene omsetning vil i år være 232 milliarder USD, omkring 1700 milliarder norske kroner. Dette er mer enn mange lands statsbudsjett, faktisk ville «MIT-selskapene» havne på 24 plass på verdensstatistikken, om de var en nasjon.

Åtti prosent av de drøyt fire tusen selskapene driver med produksjon av FoU-resultater. Selskapene har over 8.500 fabrikker i femti amerikanske stater.

Tyngst representert når det gjelder antall ansatte i selskapene, er statene California, Massachusetts, Texas, New Jersey og Pennsylvania. I tretten andre stater har hvert av selskapene mer enn ti tusen ansatte. Bare i åtte stater har de færre enn 1000 ansatte.

Selskapene i Massachusetts alene sysselsetter 353.000 mennesker over hele verden. I Massachusetts har de 125.000 ansatte. Produktene som lages over hele verden er stort sett innen områdene elektronikk, bioteknikk, instrumentering og maskinteknikk.

Les mer om: