Danske forskere finner forklaringen på gåten om biologisk mangfold

Omfattende kartlegging av fordelingen av arter i Sør-Amerika gir svar på et spørsmål som evolusjonsbiologer har fundert på i mange år.

Danske forskere finner forklaringen på gåten om biologisk mangfold
Forskerne baserer undersøkelsene sine på hvordan arter av fugler (i alt 2869), pattedyr (1146) og padder (2265) fordeler seg i celler med en størrelse på én grad ganger én grad. Illustrasjon: M.K. Borregaard/Nature Communications

For drøyt 200 år siden begynte den tyske oppdagelsesreisende og naturvitenskapsmannen Alexander von Humboldt å beskrive det biologisk mangfoldet i Sør-Amerika, hvor det myldrer av arter.