SAMFUNN

Forskerpris til geolog

Prisen på 150.000 kr får han for sin forskning innen petroleumsrelatert geologi. Statoil skriver i en pressemelding at Gabrielsen har vært en av Norges viktigste bidragsytere til å forstå geologien bak utformingen av norsk kontinentalsokkel.

Det har betydd mye for leting og utvinning av olje og gass for alle oljeselskap på norsk sokkel. Prisvinnerens fagfelt er strukturgeologi, som er viktig for utviklingen av olje- og gassreservoar nede i undergrunnen. Gabrielsen er også svært interessert i geologisk fjernanalyse og nye former for elektronisk læring. Han har erfaring fra sentrale jobber både i den akademiske verden og i oljeindustrien. (hkn)

Les mer om: