Forskere utvikler solceller for ubåter

Det vil være mange fordeler med å forsyne små autonome undervannsfartøy med solceller – men de må være av en helt spesiell type.

Forskere utvikler solceller for ubåter
Ideen om å drifte en ubåt med solceller er ikke ny. Denne skissen ble presentert i 2008.

Solceller er velegnet til å forsyne satellitter med energi, men det har hittil vært liten interesse for å benytte solceller i forbindelse med små autonome undervannsfartøy og sensorer, som i dag må tilføres energi fra land eller batterier.