Forskere lager spennarmert betong uten å spenne armeringen

Forskerteamet ved Empa bruker ekspanderende betong og oppnår samme effekten som å spenne armeringen. Det gjør det mulig å bruke karbonfiber i spennarmering, og dermed kan klimafotavtrykket reduseres betydelig.

Forskere lager spennarmert betong uten å spenne armeringen
To to forskerne Mateusz Wyrzykowski, til venstre, og Volha Semianiuk følger med mens laboratorietekniker Sebastiano Valvo fyller opp en form med karbonaering. Foto: Beat Geyer, Empa

De har nå fått patent i både USA og EU på en løsning der forskerne bruker ekspanderende betong til å sette strekk på fibrene.