SAMFUNN

Forsker - forsker ikke?

Fjell refererte til at selskapet står foran nye utfordringer på store dyp hvor blant annet trykk og temperatur står sentralt. Statoil må bli i stand til å få ut mer av de ressursene som er på sokkelen.

Olav Fjell kan overfor Teknisk Ukeblad ikke gi noen signaler om økt FoU-virksomhet i selskapet, til tross for at denne er redusert gjennom de to siste årene. – En del av vår forskning er relatert til prosjekter. Vi har færre og mindre prosjekter nå enn før, derfor er det riktig at forskningsaktiviteten er noe redusert, men vi forsker fortsatt mye.

CMR-direktør Bjørn Grandal kritiserte i TU 44/00 oljeselskapene både for å være kortsiktige i sin forskningspolitikk og for å presse for mye av ansvaret for forskning over på leverandørindustrien. Olav Fjell avviser denne kritikken: – Jeg ser ikke det som et problem. Det er behov for en klarere ansvarsfordeling mellom oljeselskapene og leverandørene. (js)

Les mer om: