ARBEIDSLIV

Forsinket Bioforsk

Den opprinnelige datoen var 1. januar 2005.

- Det finnes en rekke mulige løsninger. De ulike modellene skal først avklares i Finansdepartementet og deretter legges frem i organisasjonene, sier Harald Lossius.

Han leder arbeidet med sammenslåingen.