Forprosjekt: Energiøyer kan gjøre havbruksfjord selvforsynt med strøm

Fem store stålanlegg kan danne grunnlaget for å gjøre havbruket i Storfjorden selvforsynt med fornybar energi, viser forprosjekt.

Forprosjekt: Energiøyer kan gjøre havbruksfjord selvforsynt med strøm
Solceller i gamle oppdrettsmerder kan bli en god løsning for havbruket, ifølge forstudie. Foto: Inseanergy

De fem stålmerdene med et areal tilsvarende over 12 fotballbaner ble bygget og utviklet på 2000-tallet, men skal nå fases ut på grunn av nye standarder. I stedet for å kassere merdene, har eieren Hofseth Aqua og partnere sett på muligheten for å utvikle dem til kraftproduksjonsøyer. 

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.