Fornybar energi

Fornybart er større enn kull i Tyskland

Fornybar energi var største energikilde i Tyskland i 2018

Fornybar energi opplever enorm vekst i Tyskland. Her monteres solcellepaneler i Bredstedt. Foto: Hartmut Schwarzbach / Argus/Samfoto
Fornybar energi opplever enorm vekst i Tyskland. Her monteres solcellepaneler i Bredstedt. Foto: Hartmut Schwarzbach / Argus/Samfoto (Schwarzbach, Hartmut)

Fornybar energi var største energikilde i Tyskland i 2018

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

I 2018 kom 40 prosent av den tyske elektrisiteten fra vind, sol, bioenergi og vannkraft. Det viser nye tall fra det tyske forskningsorganisasjonen Fraunhofer-Gesellschaft. Dermed ble det for første gang produsert mer kraft fra fornybar energi på ett år, enn fra kull, som sto for 38 prosent av elektrisitetsforsyningen.

Fornybar energi er nå Tysklands viktigste elektrisitetskilde og har doblet seg siden 2010.

Enorm vekst i sol

Av de fornybare energikildene i Tyskland er vindkraft den klart største. Landbasert og offshore-vindkraft produserte mer enn 20 prosent av elektrisiteten i Tyskland i 2018, til sammen 111 TWh strøm. Som en god nummer to, av de fornybare energikildene, kom sol, som dekket 8,4 prosent av landets elektrisitet i 2018. Solenergi ga 45,7 TWh elektrisitet inn på nettet i Tyskland i fjor. Den tørre sommeren ga imidlertid lite vannkraft, bare 17 TWh.

Grafen viser veksten i andelen fornybar elektrisitetsproduksjon i Tyskland, siden 2002 i prosent. Kilde: Fraunhofer ISE/Bruno Burger.

Solmarkedet vokser spesielt raskt. I fjor ble det installert 2960 Megawatt (MW) med ny solenergi i Tyskland og ifølge det tyske analysebyrået EuPD Research vil det bli bygd ut hele 10.000 MW med ny solenergi i landet fram til 2021.

Det kan komme godt med, for i samme periode skal det stenges syv atomreaktorer, som til sammen har en installert kapasitet på 9.444 MW. 12 prosent av elektrisitetsforsyningen i landet kommer fra de syv reaktorene.

Med en lavere kapasitetsfaktor, vil ikke solkraften erstatte atomkraften alene, men også offshore vind er på rask frammarsj. Ifølge Bloomberg ble det installert hele 1000 MW med offshore vind i Tyskland i 2018.

Subsidier på vei ut

Tysk kraftproduksjon 2018

  • Fornybar enegi (vannkraft, vind, sol og bioenergi) dekket 40 prosent av energibehovet i Tyskland i 2018.
  • Det ble produsert 542 TWh med strøm i Tyskland i fjor, 219 TWh kom fra fornybart.
  • Kullkraft er på vei ned og produserte 38 porsent av kraftforsyningen i 2018, mot 45 prosent i 2013.
  • 7 atomreaktorer produserte comtrent 13 prosent av kraften.
  • Vindkraft var størst av de fornybare energikildene, med 20 prosent av den totale energiproduksjonen. Gass sto for i underkant av 10 prosent.

Tyskland er Europas største økonomi, og har gradvis stengt flere og flere kullkraftverk og atomkraftverk. I tillegg til at atomkraften skal fases ut i løpet av 2021, er målet også å kutte ut all kullkraften innen 2038. Landets mål er å kutte klimagassutslippene med 40 prosent, sammenliknet med 1990, innen 2020 - og hele 95 prosent, sammenliknet med 1990, innen 2050.

Kritikere mener 2018 var et uvanlig år for fornybar energi i Tyskland, med svært mye sol. Men ifølge Fraunhofer er det ingen grunn til å tro at fornybarandelen vil falle under 40 prosent igjen i 2019. Tvert i mot: Tyske myndigheter initierte i november en ny anbudsrunde for bygging av flere solkraftverk av industriell størrelse, det vil si over 750 kW. Solenergi fra store anlegg, leverer allerede strøm til priser som er lavere enn tysk kullkraft. Myndighetene har derfor bestemt at den viktige innmatingstariffen, som subsidierer utbygging av solenergi, vil forsvinne så snart det er bygd ut 52.000 MW solenergi i Tyskland. Det målet kan være nådd allerede i 2021. Ifølge EuPD Research vil det i år bli installert like mye solenergi som i 2018, før installasjonstakten øker til 3570 MW i 2020 og nye 3900 MW i 2021.

Stor vekst i Portugal og Spania

Mange land opplever nå at de kan bygge ut fornybar energi langt raskere, enn de før trodde. Årsaken er dramatiske prisfall på solpaneler, offshore vind og vindkraft. Ikke minst det spanske solmarkedet hadde stor vekst i 2018, og har nå nådd en installert effekt på 5000 MW. Også i Portugal øker solenergi mye.

I 2018 hadde Portugal tidvis større produksjon av fornybar elektrisitet, enn det landet forbrukte. Nå mener myndighetene at landet kan være selvforsynt på fornybar kraft innen 2040, slik at man kan kutte ut all fossil energi i kraftproduksjonen. 260 MW med solenergi ble installert i Portugal i 2018, ifølge bransjeorganisasjonen UNEF. Det er i hovedsak takmonterte solceller som driver markedet i Portugal, men også 26 MW med store landbaserte sol-anlegg ble montert.

Kommentarer (3)

Kommentarer (3)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå