IKT

Formatert for Internett

Unigraphics Solutions (UGS) vil gjøre mer enn å tilpasse eksisterende produkter til Internett. Ledelsen omstrukturerer hele det tradisjonsrike DAK-DAP-selskapet til en ny tilværels, der Internett får en mye viktigere rolle for hele organisasjonen og for produktene.

Den nye organisasjonen skal fremdeles bestå av de samme folkene og være fundamentert på de tradisjonelle produktene, men vil være strukturert for å utnytte det store kommunikasjonspotensialet som ligger i digitale produktmodeller.

UGS har vokst kraftig organisk og gjort en rekke strategiske og taktiske bedriftsoppkjøp de siste årene. Nå samles alt under den nye Internett-orienterte organisasjonen.

Les mer om: