Forlik om Imarsundet

Forlik om Imarsundet

Per Kristian Hovdahl, som prosjektleder for Imarsundsambandet, bekrefter overfor Tidens Krav at partene nå er blitt enige, og at Bilfinger gir dermed avkall på godt og vel 30 millioner kroner mot å slippe å betale 2,8 millioner kroner i dagmulkt.

Det har vært ført forliksforhandlinger mellom partene ei stund etter at Bilfinger i oktober ikke fikk medhold i Nordmøre tingrett i sitt krav mot staten om ekstra betaling. Det tyske entreprenørselskapet anket umiddelbart saken inn for Frostating lagmannsrett.

Det har vært ført forliksforhandlinger mellom partene ei stund etter at Bilfinger i oktober ikke fikk medhold i Nordmøre tingrett i sitt krav mot staten om ekstra betaling. Det tyske entreprenørselskapet anket umiddelbart saken inn for Frostating lagmannsrett.

Avtalen går ut på at Bilfinger trekker anken for lagmannsretten mot at staten frafaller sitt krav på utbetaling av dagmulkt.

Les mer om: