OLJE OG GASS

Forlenger levetiden for Oseberg Øst

LITEN: Oseberg Øst er den minste plattformen på Oseberg-feltet. Levetiden forlenges med fem år for å få mer olje fra feltet. I 2019 vil fortsatt 70 prosent av oljen ligge igjen i reservoaret. Nye utvinningsteknikker kan da være aktuelle å bruke for å få ut mer olje.
LITEN: Oseberg Øst er den minste plattformen på Oseberg-feltet. Levetiden forlenges med fem år for å få mer olje fra feltet. I 2019 vil fortsatt 70 prosent av oljen ligge igjen i reservoaret. Nye utvinningsteknikker kan da være aktuelle å bruke for å få ut mer olje.Bilde: Helge Hansen/Hydro
Anders J. Steensen
30. mai 2007 - 10:53

Bergen: Begrenset overnattings- og livbåtkapasitet stiller store krav til logistikken i gjennomføringen av borekampanjen.

Normalt krever en boreoperasjon en bemanning på over 60 personer. Under oppstart av Oseberg Øst ble det leid inn en ekstra boligrigg for å huse borepersonellet.

Denne gangen vil Hydro bruke eksisterende boligkvarter på 65 senger.

Årsaken er de nye mulighetene som lgger i integrerte opeasjoner, hvor en del spesialkompetanse sitter på land.

– Sammen med boreoperatøren KCA Deutag og brønnspesialisten Baker Hughes i Stavanger har vi trent opp personellet til å bli flerfaglig, slik at en person kan gjennomføre flere oppgaver offshore. Dessuten har Baker Hughes opprettet et eget senter i Stavanger som henger sammen med vårt integrerte oprasjonssenter her på Sandsli som følger boreoperasjonene på Oseberg Øst. Slik kan vi redusere bemanningen uten at det går ut over sikkerheten på plattformen, forteller boresjef Sigurd Knutsen.God avkastning

Borekampanjen omfatter vedlikehold av eksisterende brønner pluss boring av fire nye produsenter og tre injeksjonsbrønner. Dette skal gi økt produksjon og forskyve nedstengingen av feltet helt frem til 2019. Da har utvinningsgraden kommet opp i 30 prosent.

– Reservoaret er komplisert, og med dagens utvinningsmetode kan vi få ut 30 prosent av hydrokarbonene i feltet. Det er ikke umulig at nye tiltak kan settes inn senere for å øke utvinningsgraden ytterlige. 70 prosent av oljen ligger tross alt igjen i bakken, sier feltsjef Sigurd Rognsvåg.

Totalt vil Hydro investere 3,5 milliarder kroner i denne borekampanjen. Med dagens oljepris vil dette gi 16 milliarder kroner i merinntekter på feltet.Null utslipp til sjø

Hydro har installert en ny boreslamsmodul for å kunne tilfredsstille kravet om null utslipp. Oseberg Øst er en liten plattform, og for å kunne lagre kjemikalier og utstyr for å gjennomføre boringene, har de leid inn et forsyningsskip som ligger permanent ved plattformen.

Arbeidsoppgavene er organisert slik at de er arbeidsprosessorientert, og ikke så mye ut fra hver enkelt funksjon. Det gjelder også den gjengen som skal utføre komplettering av brønnene hos Baker Hughes i Stavanger.

– Vi må holde stramme tøyler for bemanningen offshore. Under oppgraderingen av plattformen økte vi ikke livbåtkapasiteten. Den er på 65 personer per båt, og regelverket sier at vi skal ha dobbelt dekning for evakuering. Vi har to båter, og dermed kan ikke flere enn 65 personer være på plattformen samtidig. Under drift vil ikke folk fra land kunne besøke plattformen uten at noen fra plattformen blir satt på land eller forflyttet til andre plattformer i Oseberg-området, forteller Rognsvåg.Omfattende trening

Kommunikasjon via samhandlingsrommene på land og offshore er derfor helt essensielt for at Hydro skal lykkes med å gjennomføre oppgavene på Oseberg Øst.

Alt administrativt arbeid på plattformen er overført til landorganisasjonen. Hydro har i forkant av prosjektet samarbeidet med IFE i Halden for å utarbeide arbeidsprosessene som skal til for å lykkes i.

Det er gjennomført et omfatende program med trening for å sikre at alle regler og arbeideisprosesser blir fulgt som forutsatt.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.