Foreslår påbud om solceller på hustak innen 2029

For å frigjøre seg fra russisk olje og gass har EU bestemt seg for å satse stort på solenergi.

Foreslår påbud om solceller på hustak innen 2029
Dersom Norge følger Europakommisjonens anbefaling, kan husbyggere om få år bli pålagt å legge solceller på taket. Illustrasjonsfoto: Knut Bjørheim

For å øke energisikkerheten og redusere avhengigheten av russisk gass har EU utarbeidet en ny energistrategi. Her slår unionen fast at solenergi er det som raskest kan bygges ut og dempe virkningen av energipriskrisen Europa nå er inne i, melder Solenergiklyngen, som siterer Europakommisjonens dokumentet RepowerEU Plan.