ARBEIDSLIV

Foreslår etikksenter

Senteret skal, ifølge forslaget, opprettes til høsten og fungere som et nettverk for etikkforskere som arbeider ved de ulike fagmiljøene ved NTNU. Senteret er foreslått lagt til Filosofisk institutt, skriver Universitetsavisa.

Les mer om: