PRODUKSJON

Foreslår delstatlig bioselskap

Norske investorer har presentert flere organisasjonsmodeller for å koordinere og sette fart i utviklingen av en biotek-industri i Norge.

– Tilgang til ressursfolk er den viktigste knapphetsfaktor i denne næringen. Laboratoriefasiliteter vil også kreve betydelige investeringer. Vi trenger et halvoffentlig selskap med en kritisk masse til å samordne innsatsen – i hvert fall i starten, mener investor Erik Must i Fondsfinans AS.

Must har levert regjeringen en skisse over hvordan biobanker og helseregistre best kan utnyttes. Skissen har så langt ligget i skrivebordsskuffen, i påvente av Biobankutvalgets innstilling. Utvalget, som har vært ledet av direktør Magne Roland ved Lovisenberg Sykehus, la sist uke frem et lovforslag som skal regulere de etiske, medisinske og rettslige sidene knyttet til innhenting, oppbevaring og bruk av humant biologisk materiale.

– Vi ønsker en bruk av biobankene som danner grunnlag for et tillitsforhold mellom individ, forskning og samfunn, fremholder Roland.

Utvalget foreslår blant annet at det opprettes et nasjonalt biobankregister, og at den nasjonale forskningsetiske komite får en sentral rolle i godkjenning av forskningsprosjekt som får disposisjonsrett til biobankressursene.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.