INDUSTRI

Forenkler materiallisten

Bilde: Anders J. Steensen
Anders J. Steensen
13. okt. 2006 - 09:03

Horten: Autodesk har arbeidet videre med Productstream slik at det blir enklere å bruke.

Systemet er tegningsstyrt med versjonskontroll på de forskjellige tegninger og produkter som konstrueres. Stykklister genereres automatisk fra tegningene.

Hver enkelt del får tilegnet sitt eget unike nummer når det lages en stykkliste. Men dersom delen er brukt i en tidligere konstruksjon, tildeles det allerede eksisterende nummeret.

– Etter hvert som stadig flere bruker Autodesk Inventor i sitt konstruksjonsarbeid, er det en stor sikkerhet for kundene å få tilgang til et PDM-system (Product Desig Management) fra samme leverandør. Det sikrer at programvarene snakker sammen, forteller adminstrerende direktør Tore Børnick i AGS.Gjenbruk av deler

Den nye versjonen av Productstream innebærer muligheter for mer gjenbruk av deler.

Systemet sjekker konstruksjonen og finner ut hvorvidt en del er brukt i tidligere konstruksjoner og henter frem disse dataene fra en database. Dermed blir det færre delenummer å ta hensyn til når utstyret revideres eller i forbindelse med nye konstruksjoner.

Artikkelnumre hentes fra en database som fortløpende gir nye artikkelnumre til nye deler. Databasen ligger på en egen maskin og er programmert i Microsoft SQL.

– Denne databasen kan kommunisere med innkjøps- og materialadminstrasjonssystemene for eventuelle nyanskaffelser i forbindelse med fabrikasjon av produktene, forteller markedssjef Birgit Pettersen.Låst for andre

Systemet forenkler tilværelsen for brukerne ved at delen låses for andre når den revideres eller arbeides videre med.

SIden Productstream også har versjonskontroll, ligger alle tidligere versjoner tilgjengelig i databasasen. Godkjenningsprosedyrer for tegninger kan legges inn i systemet. Systemet er enkelt å bruke.

– For første gang kan vi tilby et dokumenthåndteringsverktøy med tilhørende kontrollsystem for deler til en PC-pris, forteller Børnick.

Les mer om: