PRODUKTNYHETER

Forener krefter

I våre produkter utgjør utvikling en stor andel av kostprisen. Med felles utviklingsarbeid henter vi ut de beste tekniske løsningene i de to tviklingsmiljøene, samtidig som vi får flere leveranser å fordele utviklingen på.

Selskapene utvikler, produserer og selger overvåkings- og styresystemer for skip. Systemene er betjeningsvennlige og kompakte, med få komponenter slik at både oppstart og service skal kunne utføres så rasjonelt som mulig. De er i all hovedsak godkjent av Veritas eller andre klasseselskaper.

Selskapene inngår i Bjørge Gruppen ASA, som har sin virksomhet rettet mot olje-, gass- og skipsmarkedet. Konsernet sysselsetter i dag ca. 800 personer.

Les mer om: