ENERGI

Forbyr Statkraft-oppkjøp

Knut StrømKnut StrømKnut StrømKnut Strøm
9. apr. 2002 - 13:39

Grunnen er at aksjekjøpet ville ført til en vesentlig begrensning av konkurransen i engrosmarkedet for kraft og økte priser for norske strømbrukere.

Konkurransetilsynet har særlig lagt vekt på konkurranseforholdene for engrossalg av kraft i Sør-Norge. Denne landsdelen er et eget marked i perioder hvor etterspørselen er så høy at overføringsnettet ikke kan frakte tilstrekkelig med kraft ut eller inn av området.

- Konkurransetilsynets forbud er meget alvorlig. Det kan få store konsekvenser for de målene Stortinget har satt for Statkraft og for moderniseringen av det norske kraftmarkedet, uttaler konsernsjef Bård Mikkelsen i Statkraft i en pressemelding. Han vil anke Konkurransetilsynets avgjørelse.