KLIMA

Forbrenning forpester byene

TETT: Det er først og fremst biltrafikk og vedfyring som bidrar til forurensingen, i form av økt konsentrasjon av NOx og partikler.
TETT: Det er først og fremst biltrafikk og vedfyring som bidrar til forurensingen, i form av økt konsentrasjon av NOx og partikler.

Når kulda setter inn, som den gjør nå, opplever man til tider en betydelig økning i luftforurensning, spesielt i de større byene.

Dette skyldes en kombinasjon av økte utslipp og ufordelaktige meteorologiske forhold som hindrer spredning av de forurensende utlippene, såkalt inversjon.

Kalde biler

Dr. Karl Espen Yttri, forsker ved avdelingen for atmosfære og klima på NILU, sier at det er utslipp fra biltrafikk og vedfyring som er de viktigste kildene til de forhøyede konsentrasjonene av NO X og partikler som er observert i større norske byer den senere tiden.

Selv om det ikke er mer bilkjøring enn vanlig øker utslippene fordi motorene ikke opererer under optimale forhold.

Bilene startes kalde og de blir knapt varme før de er kommet frem.

Meteorologiske forhold

Utklippene fra vedfyring øker også jo kaldere det blir.

Forsker Karl Espen Yttri, NILU. NILU
De svært høye forurensningskonsentrasjonene som har blitt observert i den senere tid tilskrives imidlertid i stor grad de meterorologiske forholdene, understreker Yttri.

Partikkelstørrelse viktig

Verdens Helseorganisasjon (WHO) mener at partikler er den delen av luftforurensningen som i størst grad påvirker menneskers helse, og at det fortrinnsvis er de små partiklene (mindre enn 2.5 µm) som forårsaker negative helseeffekter som KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) og hjerte- og karsykdommer.

WHO understreker også at forbrenningspartikler, f.eks. fra vedfyring og bileksos, er spesielt skadelige, da de i tillegg til å være små har et høyt innhold av PAH - polysykliske aromatiske hydrokarboner, samt av utvalgte metaller.

Best med nye ovner

Vedfyring er den mest betydelige kilden til utslipp av små partikler i Norge med ca 70%.

Med et økende fokus på alternative og CO 2-nøytrale energikilder kan man spekulere i hvorvidt vedfyring kan bli mer omfattende enn den allerede er i dag. Det er derfor viktig at veden brennes i nye ovner som gir mindre utslipp.

Måles ved bakkenivå

Utslippene fra en gammel vedovn kan være 5 – 10 ganger høyere sammenlignet med en ny ovn, men utslippene vil også variere med kvaliteten på veden, samt hvordan vi fyrer.

Vedfyring gir ikke så mye NOx-utslipp som biltrafikken.

Noe av årsaken til de svært høye NO X-konsentrasjonene som har vært rapportert nylig, kan skyldes at utslipp fra trafikk skjer ved bakkenivå der spredninger er dårligst og målingene foretas, mens utslipp fra vedfyring slippes ut i takhøyde og dermed i noe større grad blir fortynnet.

SYNDER: Bileksos gir mye små partikler, mens slitasje fra piggdekk gir større partikler. Bilkjøring bidrar sterkt til forurensningen i byene i disse dager.
-konsentrasjonene som har vært rapportert nylig, kan skyldes at utslipp fra trafikk skjer ved bakkenivå der spredninger er dårligst og målingene foretas, mens utslipp fra vedfyring slippes ut i takhøyde og dermed i noe større grad blir fortynnet. SYNDER: Bileksos gir mye små partikler, mens slitasje fra piggdekk gir større partikler. Bilkjøring bidrar sterkt til forurensningen i byene i disse dager. Scanpix

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.