– For mye asfalt

– For mye asfalt
(Bilde: Aas, Erlend)
  • IT

Bransjeorganisasjonen IKT-Norge er skuffet over at regjeringen ikke satser på høyhastighetsbredbånd i sin ”infrastrukturpakke”.

Ikke som Obama

– Vi har forsøkt å få regjeringen til å forstå at infrastruktur for framtiden også innbefatter bredbånd. Digital infrastruktur hadde en sentral plass i krisepakken både i Storbritannia og i USA, mens man i Norge kun satser på vei og jernbane, sier Hallstein Bjercke, direktør for myndighetskontakt.

– For kunnskapsbedrifter er det like viktig å få fraktet varene sine på den digitale motorveien som det er for industribedrifter å få fraktet de på asfalt, sier han.

IKT Norge

Savner kutt

Bjercke hadde håpet på redusert arbeidsgiveravgift

– Dette ville hjulpet på likviditetssituasjonen særlig til kunnskapsbedriftene. Redusert arbeidsgiveravgift er et tiltak som fungerer utmerket som distriktspolitisk virkemiddel, det ville også fungert godt som et krisetiltak, sier Bjercke.

IKT-Norge er positive til Regjeringens skatteforslag om tilbakeføring av underskudd, men mener endringer i arbeidsgiveravgift hadde vært å foretrekke.

Priser Skattefunn

Regjeringen foreslår å styrke Skattefunn-ordningen. Høyere beløpsgrenser skal bidra til at flere prosjekter blir gjennomført og at FoU-prosjekter blir gjennomført raskere enn ellers planlagt.

– Dette er veldig positivt og noe vi har bedt om helt siden ordningen i sin tid ble strammet inn. Økte bevilgninger til Forskningsrådet og spesielt næringsrettet forskning er gledelig. Det er å håpe at dette vil gi økt støtte til IKT-forskning, sier Bjercke.

Støtter IT-satsning

IKT Norge tror 100 millioner kroner i IT-tiltak vil ha en effekt.

Les mer her:

– Dette vil gi sysselsetting og vil bidra både som et IKT-tiltak og et miljøtiltak, sier Bjercke.

Høy egenandel

Av de 100 millioner kronene skal 60 millioner kroner gå til såkalt digital fornying i kommunene. Her krever regjeringen at kommunene bidrar med 80 prosent egenandel.

Bjercke er usikker på effekten.

– Foreløpig er det vanskelig å vurdere i hvilken grad kommunene kommer til å benytte seg av disse pengene. Det kan gi en positiv effekt, men vi må vente på en tilbakemelding fra kommunen først, sier han til TU.no.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå