OLJE OG GASS

– For dyrt å kutte på sokkelen

Ole K. Helgesen
18. feb. 2010 - 07:21

Petroleumsindustrien står for nesten en tredjedel av utslippene i Norge. Men de fleste billige utslippsreduksjonene har allerede blitt gjennomført som følge av reguleringer og CO2-avgiften på sokkelen. Derfor blir store ytterligere reduksjoner svært kostbare.

Oljedirektoratet har regnet ut at det er mulig å redusere tre millioner tonn CO2 innen 2020. Kuttene kan komme innen energieffektivisering, elektrifisering av eksisterende installasjoner og karbonfangst. Men det er lite sannsynlig at alt blir gjennomført.

– Mange av disse tiltakene er store og krevende industriprosjekter, og jeg tror ikke det er mulig å gjennomføre alt dette innen 2020, sier oljedirektør Bente Nyland.

Effektivisering mulig

Hun sier at det fortsatt er mulig å effektivisere driften på norsk sokkel slik at utslippene reduseres med 1 million tonn CO2. Prisen for dette vil ligge under 500 kroner per tonn CO2 redusert. Men dette tiltaket er allerede inkludert i referansebanen til Klima- og forurensingsdirektoratet.

– Vi er allerede i dialog med industrien om å få til dette, forteller Nyland.

Hun forteller at tiltakene består av en rekke enkelt tiltak på mange installasjoner, blant annet oppgradering av turbiner og gammelt utstyr.

– I tillegg har vi funnet en mulighet for å redusere 200 000 tonn CO2 ved gassprosesseringsanlegget på Kårstø til en kostnad på 400 kroner per tonn Co2 redusert. Dette kan gjøres ved å effektivisere driften og redusere dampforbruket.

Strøm fra land blir dyrt

Elektrifisering av sokkelen blir vesentlig dyrere enn energieffektivisering. Kraft som i dag produseres med gassturbiner kan erstattes med kraft fra land. Men dette vil koste fra 1350 til 3100 kroner per tonn redusert CO2-utslipp.

– Rapporten bekrefter at dette er meget dyrt, faktisk dyrere enn tidligere beregnet. Men oljeselskapene vurderer likevel elektrifisering på nye felt eller ved store ombygginger, sier direktør for næring og miljø Lars Arne Ryssdal i Oljeindustriens Landsforening (OLF).

Lars Arne Ryssdal. FOTO: Ole K. Helgesen

–Tiltakene er for dyre

Han tror ikke regjeringen vil pålegge petroleumsnæringen nye, store CO2-kuttforpliktelser.

– Miljøvernminister Erik Solheim var klar på at det var viktig å ta de billigste og mest effektive kuttene først. Da vil det ikke være mulig å gjennomføre store kutt innen vår næring fordi vi allerede har gjennomført de billige tiltakene. Elektrifisering av eksisterende innretninger er allerede dyrt i dag, og ettersom levetiden på feltene er begrenset, stiger tiltakskostnadene for hvert år.

Solheim vil ikke bekrefte om rapporten var den endelige spikeren i kista for elektrifisering av sokkelen.

– Jeg vil ikke vurdere de enkelte tiltakene nå. Dette skal vi diskutere i tiden som kommer, sier miljøvernministeren.

Ekofisk kan bli elektrifisert

Nyland bekrefter at elektrifisering ikke er blant de enkle og billigste løsningene. Hun understreker likevel at det er mulig å gjennomføre elektrifiseringstiltak i forbindelse med ombygninger på felt med lang levetid.

Conocophillips utreder for tiden kostnadene knyttet til elektrifisering av feltene Ekofisk, Ula og Eldfisk i forbindelse med ombyggingene som skal gjennomføres på Ekofisk. Dette feltet vil fremdeles produsere i 40 år. Konklusjonen fra utredningen er fremdeles ikke kjent, og verken Oljedirektoratet eller Conocophillips ønsker å uttale seg om saken.

Ambisiøse mål

Mye tyder på at det blir vanskelig å oppfylle de CO2-reduksjonene som er lagt inn i referansebanen til Klif innen petroleumssektoren. Nyland bekrefter at referansebanen er ambisiøs.

Det største usikkerhetsmomentet ligger innen karbonfangst- og lagring. Kostnadene for utslippsreduksjoner vil ifølge OD bli på mellom 1300 til 2250 kroner per tonn CO2, men anslagene er svært usikre og det er behov for teknologiutvikling i alle prosjektene.

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.