ARBEIDSLIV

For dårlig universitets-PR

Universitetet i Oslo er fortsatt med blant de 200 beste universitetene i verden, men faller nedover på lista fra 2004 til 2005.
Universitetet i Oslo er fortsatt med blant de 200 beste universitetene i verden, men faller nedover på lista fra 2004 til 2005. Bilde: UiO
Atle Abelsen
18. apr. 2006 - 15:28

– Norsk forskning er i stor grad delt opp i flere sentre for fremragende forskning. Dette fanges ikke opp i slike rangeringer, tror Rosnes.

Han peker dessuten på det forestående samarbeidet med Utenriksdepartementet i det såkalte Omdømmeutvalget.

UiO faller

Universitetet i Oslo er fortsatt med blant de 200 høyest rangerte universitetene i verden, men har falt fra plass 100 til 138.

NTNU har falt ut av lista siden forrige undersøkelse i 2004.

Undersøkelsen utarbeides og presenteres av The Times under tittelen «The Times Higher World University Rankings 2005». Dette er en kvalitetsmåling av alle de viktigste universitetene i verden.

Private markedsførere

– Vi har en jobb å gjøre når det gjelder å markedsføre internasjonalt hvor gode de norske forsknings- og utdanningsmiljøene faktisk er. De universitetene som vi blir sammenliknet med på slike rangeringer, har ofte en høyere andel privat finansiering, og er dermed flittigere til å markedsføre seg.

Evaluering

Rosnes viser også til evalueringen av Kvalitetsreformen, som skal gjennomføres i 2006.

– Før denne evalueringen blir det meningsløst å tenke på tiltak. Vi styrer dessuten ikke etter de mange ulike rangeringene som publiseres hvert år. Her kommer vi bedre ut på enkelte rangeringer enn andre, avhengig av hvilke kriterier som legges til grunn.

Les mer om: