BYGG

For ambisiøse miljøkrav

portrett av adm. dir  i Boligprodusentens forening Per Jæger, pressefoto
portrett av adm. dir i Boligprodusentens forening Per Jæger, pressefoto Bilde: moment studio

Om to uker går høringsfristen for nye forskrifter til plan- og bygningsloven ut. Nå advarer Boligprodusentenes forening mot de strenge engergikravene.

I forslaget heter det at samlet netto energibehov for et småhus ikke skal være større enn 125 kWh/m 2 bruttoareal pr. år. Energibehovet til en boligblokk skal ikke overstige 110 kWh/m 2 pr. år. Departementet hevder at dette innebærer en skjerpelse i forhold til dagens krav på om lag 30 prosent. Det er ikke Boligprodusentene enige i.

– Skjerpelsen er på vel 55 prosent, ikke 30 som departementet hevder. De regner prosentene i forhold til energibruk som i praksis ikke kan reduseres gjennom lavenergiboliger. Dette er for ambisiøst. Ikke en gang dagens lavenergiboliger oppfyller dette kravet, sier Jæger.Fullt mulig

Hos Glava, produsenten av isolasjon, er ikke teknisk sjef Per Ødegaard uten videre enig i Jægers krasse kritikk.

– Det er fullt mulig å oppfylle disse kravene, det er allerede gjort i forsøkshus. Men at det vil kreve opplæring og valg av nye konstruksjonsløsninger, er klart, sier Ødegaard, som peker på at det vil bli en overgangsordning på to år.

Også Sintef Byggforsk ser med ro på de nye energikravene. – Det finnes bygninger som har denne standarden i dag både i Norge og i utlandet. Derfor er ikke kravene urealistiske, men det vil kreve et løft og en kunnskapsoppbygging i hele bransjen. Det krever endring og forbedring av produkter som er vanlige i bruk i dag. Disse endringene har en prislapp, sier forskningssjef Siri H. Blakstad.

Flere byggskader

– Boligprodusentene har den siste tiden saumfart lavenergihus i flere naboland, uten å finne noen som oppfyller de nye kravene, sier Jæger. Han minner om at forskriften er et minimumsnivå, og at revidert forskrift skal gjelde for hele byggebransjen.

– Alle skal opp på dette nivået, for dette er ikke et mål som vi kan skal strekke oss etter. Hvem vil ha et hus som ikke tilfredsstiller minimumskravet, spør Jæger. Hvis disse nye energikravene skal innføres i løpet av en toårsperiode, frykter Boligprodusentene flere byggskader.

– Vi vil gjøre feil fordi forskriftene baseres på et nivå som vi ikke har erfaring med. Ifølge våre regnskaper vil prisen på eneboliger gå opp med minst 100.000 kroner. I tillegg kommer arealtapskostnader ved tykkere vegger.Formidabel utfordring

I sin høringsuttalelse foreslår Boligprodusentene at minimumskravet for småhus ikke settes lavere enn til 145 kWh/m 2 og tilsvarende 130 kWh/m 2 for boligblokk.

– Med vårt forslag reduseres oppvarmingsbehovet for småhus med vel 40 prosent i forhold til dagens minimumsnivå. Selv dette målet vil det bli krevende å nå, sier Jæger. Han mener det vil bli en formidabel utfordring å få hele byggebransjen til å bli mer energibevisst og ta i bruk nye produkter og konsepter.

– Det må satses på en omfattende kunnskapsformidling og kompetanseoppbygging. Det er også behov for en stor forskningsinnsats for å skaffe mer kunnskap og dokumentasjon om de nye, energieffektive løsningene.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.