Folk i karantene kjøper mer mat på nett. Det merkes også på sjømateksporten

Det er først og fremst lakseeksporten til Asia som hittil har blitt påvirket av korona, ifølge Paul T. Aandahl i Norges Sjømatrå

Folk i karantene kjøper mer mat på nett. Det merkes også på sjømateksporten
Lakseeksporten har foreløpig ikke blitt rammet så hardt av koronaviruset. Illustrasjonsfoto: iStock

Effekten har så langt ikke vært så tydelig som fryktet. Samtidig som folk slutter å spise ute som følge av viruset, øker netthandelen med matvarer betydelig. 

– Vi har fått rapporter om en voldsom vekst, og det er fordi folk sitter i karantene og ikke vil bevege seg ut av huset, sier Aandahl, som er analytiker i Sjømatrådet. 

– Jeg tror nok man kan gange online-salget flere ganger i løpet av disse ukene. Men det er fra et relativt lavt nivå i utgangspunktet. Kina er kanskje markedet som er lengst framme på online-salg, sier han.

Fraktes med passasjerfly

En undersøkelse om kjøpevaner som det amerikanske byrået Kantar gjorde blant kinesere forrige uke tyder på det samme. 40 prosent av de spurte svarte at de de kjøper mer mat hjemme etter koronautbruddet.

Totalt sett eksporteres det mindre fisk som følge av viruset. Til Europa går eksporten tilnærmet normalt, mens eksporten til Asia og USA skjer i all hovedsak med de samme flyene som transporterer folk, som nå står på bakken. 

Flyfrakten skjer derfor nå i større grad med transportfly.

Finner nye veier

– Litt av styrken til laksen er at det er så mange markeder å ta av. At et marked går bort eller blir redusert, gjør at denne fisken finner andre markeder. Fram til nå har fisken som ellers ville blitt solgt til Kina, gått til Taiwan eller USA. Men det er klart at når man får en pandemi, så er det begrenset hvilke markeder som kan ta over. Det er litt av faren framover, sier Aandahl.

Han illustrerer det med at lakseeksporten til Kina gikk ned med over 50 prosent i uke 10 fra samme uke i fjor, mens den økte med 148 prosent til Taiwan og 73 prosent til USA. Lav kronekurs er også bra for eksporten.

Fraktes ikke på skip

Flyfrakten står også for de største utslippene til oppdrettsnæringen. Som TU tidligere har skrevet ønsker blant andre Bellona at mer av transporten skal over på kjøl for å redusere klimagassutslippet. Det innebærer at laksen må fraktes fryst framfor fersk. 

Foreløpig er det lite som tyder på at transporten er går sjøveien framfor med fly. 

– Foreløpig har vi ikke sett en vesentlig endring fra fersk til frossen laks. Det er fersk som dominerer i eksporten både til Asia, Europa og Amerika. Med redusert flyfraktkapasitet forventer jeg at i det korte bildet vil en større andel av eksporten gå til Europa. En større andel av eksporten vil gå som frosne produkter, sier Aandahl.

Les også