INDUSTRI

– Føler oss ført bak lyset

Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, frykter at Norhge ikke blir med i EUs klimakvoteprogram. Fotomontasje: Simen Håkonsen
Administrerende direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, frykter at Norhge ikke blir med i EUs klimakvoteprogram. Fotomontasje: Simen HåkonsenBilde: Fotomontasje: Simen Håkonsen
Trond Gram
13. jan. 2009 - 14:04

Norsk Industri er skuffet og mener regjeringen bryter løftene sine.

Løftebrudd

13. oktober 2005 ga de rødgrønne ett av sine mest omtalte løfter. I Soria Moria-erklæringen lovte de å utrede og etablere et eget industrikraftmarked.

Drøyt tre år senere, 9. januar, mottok Norsk Industri brev fra olje- og energiminister Terje Riis-Johansen, hvor det ble klart at regjeringen ikke vil innfri løftet om industrikraft.

Åslaug Haga tok initiativ til en såkalt fransk løsning, men etterfølgeren Terje Riis-Johansen sier nei. Bendiksby, Terje
I brevet viser ministeren til at regjeringen la frem sine tiltak for den kraftintensive industrien gjennom statsbudsjettet for 2009.

– Men budsjettforslaget inneholder ingenting som kan bringe industrikraft nærmere realisering. Det eneste som i virkeligheten har skjedd det siste året er at norske industribedrifter har blitt fratatt retten til å bygge og eie vannkraftverk, sier administrerende direktør Stein Lier-Hansen i en kommentar.

Vurderte fransk løsning

Da tidligere senterpartileder Åslaug Haga var statsråd tok hun initiativ til å skape en løsning på linje med den Frankrike har innført, og inviterte Norsk Industri til å komme med innspill til en slik modell.

I Frankrike sikrer et industrikraftkonsortium årlig 12 TWh kraft til fransk industri. Kraftvilkårene i Exeltium er langsiktige og gunstige, flere titalls franske kraftintensive industrivirksomheter deltar i ordningen og ordningen strider ikke med EØS-avtalen.

Norsk Industri og departementet skulle utforme en modell tilpasset norske forhold. Det ble avtalt en arbeidsdeling mellom departementet og Norsk Industri, som oppfattet det som en konstruktiv tilnærming for å innfri et politisk løfte.

Norsk Industri fremmet et forslag til en løsning, men har hørt lite etter det. Nå er det klart at regjeringen ikke ønsker å muliggjøre en løsning på linje med det man har gjennomført i Frankrike.

– Trodde på utsagnet

– Norsk Industri trodde på utsagnet om dialog, og vi føler oss ført bak lyset ved at vår idéskisse bare brukes som skyteskive og påskudd for å stoppe arbeidet med å finne en løsning for å innfri regjeringens egne gjentatte løfter, sier Lier-Hansen.

– Norsk Industri trodde på utsagnet om dialog, og vi føler oss ført bak lyset ved at vår idéskisse bare brukes som skyteskive og påskudd for å stoppe arbeidet med å finne en løsning for å innfri regjeringens egne gjentatte løfter, sier Lier-Hansen. Kraftbløff, sier Gunnar Kvassheim Aas, Erlend

Venstres Gunnar Kvassheim mener regjeringspartiene har bløffet om løftene om et eget regime for industrikraft.

Han minner om at regjeringen ga utvetydig uttrykk for at de ønsket og ville få på plass et eget regime med billigere kraft til industrien. Det var bare et spørsmål om vilje, og det ville gå kort tid etter et regjeringsskifte før et slikt regime var på plass.

– Nå har vi fått bekreftet at det ikke kommer et eget prisregime for industrien, for det er ikke mulig, sier representanter fra Regjeringen, og de viser bedriftene til markedet, sier Kvassheim.